Brunei Weather

: Top of Page : Please Visit Our Sponsors:

Monday, September 8, 2014

Beramah mesra bersama rakyat Daerah Brunei-Muara


Ketibaan Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ketika bercemar duli bermesra bersama rakyat baginda di daerah Brunei-Muara. Thursday, August 21, 2014

His Majesty beramah mesra bersama rakyat Daerah Temburong

Daerah Temburong,
Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah telah bercemar duli bermesra bersama rakyat baginda di Temburong.

Helikoper kenaikan Kebawah Duli tiba di Pekan Bangar pada pukul 10 pagi tadi.
 

The Brunei Times team in Pekan Bangar Temburong.

Tuesday, July 15, 2014

Shah Bandar Hill view


Ketenangan pagi diatas Bukit shahbandar kerap mengundang ku untuk melakukan aktiviti naik bukit (hill climbing) disamping mengambar ia juga salah satu aktiviti yang menyihatkan tubuh badan.

DAULAT KEBAWAH DULI TUAN PATIK


Saturday, February 8, 2014

Tamu Kianggeh BSB


Tamu Kianggeh sudah ada sejak tahun 1960 terletak dipinggir tebing sungai Kianggeh dimana penduduk kampung Ayer ulang alik ke Bandar Seri Begawan.