Brunei Weather

: Top of Page : Please Visit Our Sponsors:

Thursday, July 17, 2008

Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang ke 62 Tahun

Ketibaan KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADIN WADDAULAH, SULTAN DAN DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM di sambut mesra oleh rakyat jelata. Detik bersejarah ini digunakan sebaiknya oleh para peminat fotografi untuk mengabadikannya.

Tembakan meriam......

Para photografer sedang beraksi mengambil shot yang terbaik...

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADIN WADDAULAH, SULTAN DAN DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Perbarisan berjalan lalu kehadapan majlis........


Tan Sri Dato' Sri Musa Dato Haji Hassan,Ketua Polis Negara malaysia ketika berangkat hendak menuju ke Istana Nurul Iman.Baginda Sultan bersama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah sebelum berangkat meninggalkan Majlis.

No comments: