Brunei Weather

: Top of Page : Please Visit Our Sponsors:

Tuesday, June 12, 2007

Royal Wedding parade in Black & WHite

Ibu Negara Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan merasakan dalam suasana perayaan dengan ketibaan kemuncak Istiadat Bersanding Perkahwinan Diraja antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bulqiah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul Khalil. Acara perarakan kedua Pengantin Diraja sejauh 8 Km bermula dari Istana Nurul Iman mengelilingi Bandar Brunei dan balik semula ke istana.
Pegawai2 beruniform serta rakyat jelata menunggu ketibaan kedua Pengantin diraja di ibu negara.

Majlis perarakan Pengantin Diraja diwarnai adat istiadat serta kebudayaan diraja Melayu Brunei.

Perarakan Didahului oleh 40 Sinipit yang dibawa oleh Awang-Awang, dua orang Hulubalang Diraja yang membawa Pemuras dan Karga dan berserta Hulubalang Asgar yang membawa Kalasak dan Kampilan.

Suasana Kemeriahan ibu kota dengan pelbagai bangsa serta rakyaat asing datang menyaksikan lebih dekat lagi terhadap kedua-dua Mempelai Pengantin Diraja kita.

Antara gambar yang bersejarah bagi kita saksikan di ibu negara.

Ribuan orang ramai tidak melepaskan peluang turut sama meraikan perarakan kedua-dua Mempelai Diraja.Lambaian mesra dari kedua-dua mempelai Diraja kepada orang ramai yang hadir.

Kereta khas yang membawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darusslam,Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha dan Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar ketika turut berangkat menyertai perarakan.

Perarakan menuju pulang ke Istana Nurul Iman


Allah selamatkan Pengantin Diraja antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bulqiah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul Khalil.


Bpj sungguh bertuah dapat menyaksikan satu lagi hari yang bersejarah berlangsung hari ini. Kelihatan para rakyaat jelata melambai tangan, senyum tanda kegembiraan dihati mereka.

No comments: